Thai Tech Machine Design Co., Ltd.

งานแมชชีน

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ

งานแมชชีน

ทางบริษัทฯ มีโรงงานที่มีเครื่องกลึงชิ้นงาน ตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็ก - ใหญ่ โดยแท่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งแท่นกลึง , ปาด , ไส รวมถึงเครื่อง CNC ที่รับทำชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ